बंद

जिल्हा सेतू समिती, जि.का. वाशिम अंतर्गत नविन आपले सरकार सेवा केंद्राकरीता प्राप्त झालेल्या पात्र / अपात्र अर्जांची यादी

जिल्हा सेतू समिती, जि.का. वाशिम अंतर्गत नविन आपले सरकार सेवा केंद्राकरीता प्राप्त झालेल्या पात्र / अपात्र अर्जांची यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा सेतू समिती, जि.का. वाशिम अंतर्गत नविन आपले सरकार सेवा केंद्राकरीता प्राप्त झालेल्या पात्र / अपात्र अर्जांची यादी

जिल्हा सेतू समिती, जि.का.वाशिम अंतर्गत नविन आपले सरकार सेवा केंद्राकरीता प्राप्त झालेल्या पात्र/अपात्र अर्जांची यादी

22/02/2021 02/03/2021 पहा (691 KB)