बंद

दिनांक २१/०३/२०१८ रोजी घेण्यात आलेल्या मुलाखती मधील राष्ट्रीय आरोग्य अभियान वाशीम अंतर्गत जिल्ह्यातील विविध पदांची निवड व प्रतीक्षायादी.

दिनांक २१/०३/२०१८ रोजी घेण्यात आलेल्या मुलाखती मधील राष्ट्रीय आरोग्य अभियान वाशीम अंतर्गत जिल्ह्यातील विविध पदांची निवड व प्रतीक्षायादी.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
दिनांक २१/०३/२०१८ रोजी घेण्यात आलेल्या मुलाखती मधील राष्ट्रीय आरोग्य अभियान वाशीम अंतर्गत जिल्ह्यातील विविध पदांची निवड व प्रतीक्षायादी.

दिनांक २१/०३/२०१८ रोजी घेण्यात आलेल्या मुलाखती मधील राष्ट्रीय आरोग्य अभियान वाशीम अंतर्गत जिल्ह्यातील विविध पदांची निवड व प्रतीक्षायादी.

21/03/2018 21/05/2018 पहा (422 KB)