बंद

नगरपंचायत मानोरा निवडणूक 2021 अंतिम प्रभाग रचना व प्रभाग निहाय आरक्षण बाबत कलम 10 नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध

नगरपंचायत मानोरा निवडणूक 2021 अंतिम प्रभाग रचना व प्रभाग निहाय आरक्षण बाबत कलम 10 नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
नगरपंचायत मानोरा निवडणूक 2021 अंतिम प्रभाग रचना व प्रभाग निहाय आरक्षण बाबत कलम 10 नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध

नगरपंचायत मानोरा निवडणूक 2021 अंतिम प्रभाग रचना व प्रभाग निहाय आरक्षण बाबत कलम 10 नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध

28/12/2021 31/01/2022 पहा (5 MB)