बंद

नगर पंचायत, मानोरा मधील सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम बाबत

नगर पंचायत, मानोरा मधील सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
नगर पंचायत, मानोरा मधील सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम बाबत

नगर पंचायत, मानोरा मधील सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम बाबत

29/11/2021 30/12/2021 पहा (1 MB)