बंद

नगर परिषद, वाशिम, कारंजा व मंगरुळपीर च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम -२०२२ बाबत

नगर परिषद, वाशिम, कारंजा व मंगरुळपीर च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम -२०२२ बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
नगर परिषद, वाशिम, कारंजा व मंगरुळपीर च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम -२०२२ बाबत

नगर परिषद, वाशिम, कारंजा व मंगरुळपीर च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम -२०२२ बाबत

10/06/2022 10/07/2022 पहा (865 KB)