बंद

राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा रुग्णालय वाशिम येथे मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेसाठी लागणारे सुटे उपकरणे (Cataract Set ) खरेदीचे दरपत्रक मागविण्याबाबत.

राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा रुग्णालय वाशिम येथे मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेसाठी लागणारे सुटे उपकरणे (Cataract Set ) खरेदीचे दरपत्रक मागविण्याबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा रुग्णालय वाशिम येथे मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेसाठी लागणारे सुटे उपकरणे (Cataract Set ) खरेदीचे दरपत्रक मागविण्याबाबत.

राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा रुग्णालय वाशिम येथे मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेसाठी लागणारे सुटे उपकरणे (Cataract Set ) खरेदीचे दरपत्रक मागविण्याबाबत.

03/03/2023 13/03/2023 पहा (619 KB)