बंद

वाशिम जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गत असलेल्या ०६ पंचायत समिती पोटनिवडणूक- २०२१ चहा ,अल्पोपहार ,जेवण, पिण्याचे पाणी,लाउड स्पीकर,लाइट मंडप पेंडॉल,व्हिडिओग्राफी/कॅमेरा व इतर साहित्यचे दरपत्रक प्रसिद्ध करणेबाबत.

वाशिम जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गत असलेल्या ०६ पंचायत समिती पोटनिवडणूक- २०२१ चहा ,अल्पोपहार ,जेवण, पिण्याचे पाणी,लाउड स्पीकर,लाइट मंडप पेंडॉल,व्हिडिओग्राफी/कॅमेरा व इतर साहित्यचे दरपत्रक प्रसिद्ध करणेबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
वाशिम जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गत असलेल्या ०६ पंचायत समिती पोटनिवडणूक- २०२१ चहा ,अल्पोपहार ,जेवण, पिण्याचे पाणी,लाउड स्पीकर,लाइट मंडप पेंडॉल,व्हिडिओग्राफी/कॅमेरा व इतर साहित्यचे दरपत्रक प्रसिद्ध करणेबाबत.

वाशिम जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गत असलेल्या ०६ पंचायत समिती पोटनिवडणूक- २०२१ चहा ,अल्पोपहार ,जेवण, पिण्याचे पाणी,लाउड स्पीकर,लाइट मंडप पेंडॉल,व्हिडिओग्राफी/कॅमेरा व इतर साहित्यचे दरपत्रक प्रसिद्ध करणेबाबत.

13/10/2021 31/10/2021 पहा (3 MB)