बंद

वाशिम जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत असलेल्या ०६ पंचायत समिती पोट निवडणुका -२०२१ निवडणुकीच्या तारखांची सूचना व निवडणुकीचा कार्यक्रम.

वाशिम जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत असलेल्या ०६ पंचायत समिती पोट निवडणुका -२०२१ निवडणुकीच्या तारखांची सूचना व निवडणुकीचा कार्यक्रम.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
वाशिम जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत असलेल्या ०६ पंचायत समिती पोट निवडणुका -२०२१ निवडणुकीच्या तारखांची सूचना व निवडणुकीचा कार्यक्रम.

वाशिम जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत  असलेल्या ०६ पंचायत समिती पोट निवडणुका -२०२१ निवडणुकीच्या तारखांची सूचना व निवडणुकीचा कार्यक्रम.

22/09/2021 10/10/2021 पहा (3 MB)