बंद

वाशिम जिल्ह्यातील एप्रिल-२०२० ते मार्च-२०२२ या कालावधीत मुदत समाप्त झालेल्या वाशिम, कारंजा व मंगरूळपीर नगरपरिषदांच्या सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सुधारित प्रभाग रचना कार्यक्रम- २०२२.

वाशिम जिल्ह्यातील एप्रिल-२०२० ते मार्च-२०२२ या कालावधीत मुदत समाप्त झालेल्या वाशिम, कारंजा व मंगरूळपीर नगरपरिषदांच्या सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सुधारित प्रभाग रचना कार्यक्रम- २०२२.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
वाशिम जिल्ह्यातील एप्रिल-२०२० ते मार्च-२०२२ या कालावधीत मुदत समाप्त झालेल्या वाशिम, कारंजा व मंगरूळपीर नगरपरिषदांच्या सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सुधारित प्रभाग रचना कार्यक्रम- २०२२.

वाशिम जिल्ह्यातील एप्रिल-२०२० ते मार्च-२०२२ या कालावधीत मुदत समाप्त झालेल्या वाशिम, कारंजा व मंगरूळपीर नगरपरिषदांच्या सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सुधारित प्रभाग रचना कार्यक्रम- २०२२.

10/05/2022 10/06/2022 पहा (1 MB)