बंद

33 -रिसोड विधानसभा मतदार संघातून कायम स्थलांतरित झालेल्या व मतदार यादीत फोटो नसलेल्या २३८७ मतदारांची नावे वगळण्यास आक्षेप असल्यास सात दिवसात तहसिल रिसोड आणि मालेगाव व उपविभागीय अधिकारी कार्यालय वाशीम इथे नोंदणीबाबत.

33 -रिसोड विधानसभा मतदार संघातून कायम स्थलांतरित झालेल्या व मतदार यादीत फोटो नसलेल्या २३८७ मतदारांची नावे वगळण्यास आक्षेप असल्यास सात दिवसात तहसिल रिसोड आणि मालेगाव व उपविभागीय अधिकारी कार्यालय वाशीम इथे नोंदणीबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
33 -रिसोड विधानसभा मतदार संघातून कायम स्थलांतरित झालेल्या व मतदार यादीत फोटो नसलेल्या २३८७ मतदारांची नावे वगळण्यास आक्षेप असल्यास सात दिवसात तहसिल रिसोड आणि मालेगाव व उपविभागीय अधिकारी कार्यालय वाशीम इथे नोंदणीबाबत.

33 -रिसोड विधानसभा मतदार संघातून कायम स्थलांतरित झालेल्या व मतदार यादीत फोटो नसलेल्या २३८७ मतदारांची नावे वगळण्यास आक्षेप असल्यास सात दिवसात तहसिल रिसोड आणि मालेगाव व उपविभागीय अधिकारी कार्यालय वाशीम इथे नोंदणीबाबत.

30/06/2021 07/07/2021 पहा (4 MB)