घोषणा

शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
बांधकाम विभाग जि.प वाशीम अंतर्गत काम वाटप सभा क्र.३ सन (२०१८ -२०१९) ची जाहिरात.

बांधकाम विभाग जि.प वाशीम अंतर्गत काम वाटप सभा क्र.३ सन (२०१८ -२०१९) ची जाहिरात.

09/01/2019 15/01/2019 डाउनलोड (2 MB)
१६ डिसेंबर २०१८ रोजी वाशिम येथे भव्य रोजगार मेळावा.

१६ डिसेंबर २०१८ रोजी वाशिम येथे भव्य रोजगार मेळावा.

13/12/2018 20/12/2018 डाउनलोड (314 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जुन्या वस्तूंच्या विक्रीबाबतची नोटिस

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जुन्या वस्तूंच्या विक्रीबाबतची नोटिस.

05/12/2018 18/12/2018 डाउनलोड (3 MB)
ग्रामीण गृह निर्माण अभियंता (कंत्राटी)पुरविणे करीता बाहयसंस्थीची निवड करण्यासाठी ई निविदा सुचना

ग्रामीण गृह निर्माण अभियंता (कंत्राटी)पुरविणे करीता बाहयसंस्थीची निवड करण्यासाठी ई निविदा सुचना

16/11/2018 28/11/2018 डाउनलोड (196 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालायाकरिता संगणकीय सामुग्री, रिफिलिंग व दुरुस्ती करीता दरकरार करणे बाबत

जिल्हाधिकारी कार्यालायाकरिता संगणकीय सामुग्री, रिफिलिंग व दुरुस्ती करीता दरकरार करणे बाबत

17/11/2018 27/11/2018 डाउनलोड (77 KB)
बांधकाम विभाग जि.प वाशीम अंतर्गत दिनाक २०/११/२०१८ ची काम वाटप सभेची सभा क. ०२ दुसरी वेळ

बांधकाम विभाग जि.प वाशीम अंतर्गत दिनाक २०/११/२०१८ ची काम वाटप सभेची सभा क. ०२ दुसरी वेळ

15/11/2018 22/11/2018 डाउनलोड (190 KB)
कंत्राटी पद्धतीने वनमित्र मोहीम वनहक्क समिती वाशीम अंतर्गत DATA एन्ट्री सहायक लिपिक पदासाठी दिनाक २९/०९/२०१८ रोजी उमेदवारांची घेण्यात आलेल्या मुलाखतीची यादी

कंत्राटी पद्धतीने वनमित्र मोहीम वनहक्क समिती वाशीम अंतर्गत DATA एन्ट्री सहायक लिपिक पदासाठी दिनाक २९/०९/२०१८ रोजी उमेदवारांची घेण्यात आलेल्या मुलाखतीची यादी

30/10/2018 15/11/2018 डाउनलोड (467 KB)
बोंड अळी च्या नुकसानपोटी बाधितांना अनुदान वाटप केल्या बाबतची यादी(दूसरा हफ्ता) – तालुका मंगरुलपीर

बोंड अळी च्या नुकसानपोटी बाधितांना अनुदान वाटप केल्या बाबतची यादी(दूसरा हफ्ता) – तालुका मंगरुलपीर

11/10/2018 12/11/2018 डाउनलोड (284 KB)
बोंड अळी च्या नुकसानपोटी बाधितांना अनुदान वाटप केल्या बाबतची यादी(दूसरा हफ्ता) – तालुका मालेगांव

बोंड अळी च्या नुकसानपोटी बाधितांना अनुदान वाटप केल्या बाबतची यादी(दूसरा हफ्ता) – तालुका मालेगांव

11/10/2018 12/11/2018 डाउनलोड (109 KB)
बोंड अळी च्या नुकसानपोटी बाधितांना अनुदान वाटप केल्या बाबतची यादी(दूसरा हफ्ता) – तालुका मानोरा

बोंड अळी च्या नुकसानपोटी बाधितांना अनुदान वाटप केल्या बाबतची यादी(दूसरा हफ्ता) – तालुका मानोरा

11/10/2018 12/11/2018 डाउनलोड (1 MB)