बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जाहीर सूचना-माहे एप्रिल २०२० ते मे २०२१ या कालावधीत मुदत समाप्त झालेल्या मानोरा नगरपंचायती मध्ये ना.मा.प्र.जागा धरून आरक्षणाच्या एकून जागा ५०%  च्या वर जात असल्यामुळे या नगरपंचायती साठी नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्ग व त्यामधील महिला तसेच सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम  २०२१

जाहीर सूचना-माहे एप्रिल २०२० ते मे २०२१ या कालावधीत मुदत समाप्त झालेल्या मानोरा नगरपंचायती मध्ये ना.मा.प्र.जागा धरून आरक्षणाच्या एकून जागा ५०%  च्या वर जात असल्यामुळे या नगरपंचायती साठी नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्ग व त्यामधील महिला तसेच सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम  २०२१

10/11/2021 25/11/2021 पहा (529 KB)
२०२१ मध्ये मुदत समाप्त झालेल्या मालेगाव नगर पंचायती मधील सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम -२०२१

२०२१ मध्ये मुदत समाप्त झालेल्या मालेगाव नगर पंचायती मधील सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम -२०२१

10/11/2021 25/11/2021 पहा (859 KB)
नगर पंचायत मानोरा निवडणुक २०२१-२२ येथील दिनांक १२.११.२०२१ रोजी झालेल्य प्रभाग रचना व आरक्षण सोडत बाबत हरकती व सुचना मागविण्या करिता.

नगर पंचायत मानोरा निवडणुक २०२१-२२ येथील दिनांक १२.११.२०२१ रोजी झालेल्य प्रभाग रचना व आरक्षण सोडत बाबत हरकती व सुचना मागविण्या करिता.

12/11/2021 16/11/2021 पहा (5 MB)
नगर पंचायत मालेगाव निवडणुक २०२१-२२ येथील दिनांक १२.११.२०२१ रोजी झालेल्य प्रभाग रचना व आरक्षण सोडत बाबत हरकती व सुचना मागविण्या करिता.

नगर पंचायत मालेगाव निवडणुक २०२१-२२ येथील दिनांक १२.११.२०२१ रोजी झालेल्य प्रभाग रचना व आरक्षण सोडत बाबत हरकती व सुचना मागविण्या करिता.

12/11/2021 16/11/2021 पहा (6 MB)
झेरॉक्स दरकरार करणे बाबत सूचना

झेरॉक्स दरकरार करणे बाबत सूचना

27/10/2021 08/11/2021 पहा (831 KB)
वाशिम जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गत असलेल्या ०६ पंचायत समिती पोटनिवडणूक- २०२१ चहा ,अल्पोपहार ,जेवण, पिण्याचे पाणी,लाउड स्पीकर,लाइट मंडप पेंडॉल,व्हिडिओग्राफी/कॅमेरा व इतर साहित्यचे दरपत्रक प्रसिद्ध करणेबाबत.

वाशिम जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गत असलेल्या ०६ पंचायत समिती पोटनिवडणूक- २०२१ चहा ,अल्पोपहार ,जेवण, पिण्याचे पाणी,लाउड स्पीकर,लाइट मंडप पेंडॉल,व्हिडिओग्राफी/कॅमेरा व इतर साहित्यचे दरपत्रक प्रसिद्ध करणेबाबत.

13/10/2021 31/10/2021 पहा (3 MB)
जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल वाळू आणि इतर लघु गौण खनिज २०२१-२२

जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल वाळू आणि इतर लघु गौण खनिज २०२१-२२

29/09/2021 28/10/2021 पहा (4 MB)
सल्लागार या कंत्राटी पदाचा निकाल जाहीर करणेबाबत

सल्लागार या कंत्राटी पदाचा निकाल जाहीर करणेबाबत

12/10/2021 27/10/2021 पहा (1 MB)
मोफत निवासी शिक्षण योजना अनुसूचित जाती विद्यार्थ्यांसाठी (SHRESHTA)

मोफत निवासी शिक्षण योजना अनुसूचित जाती विद्यार्थ्यांसाठी (SHRESHTA)

12/10/2021 22/10/2021 पहा (601 KB)
वाशिम जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत असलेल्या ०६ पंचायत समिती पोट निवडणुका -२०२१ निवडणुकीच्या तारखांची सूचना व निवडणुकीचा कार्यक्रम.

वाशिम जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत  असलेल्या ०६ पंचायत समिती पोट निवडणुका -२०२१ निवडणुकीच्या तारखांची सूचना व निवडणुकीचा कार्यक्रम.

22/09/2021 10/10/2021 पहा (3 MB)