बंद

पुढील कार्यक्रम

पुढील कार्यक्रम
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
नगर पंचायत, मानोरा मधील सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम बाबत

नगर पंचायत, मानोरा मधील सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम बाबत

29/11/2021 30/12/2021 पहा (1 MB)
जिल्हा आपत्ती व्यस्थापन अधिकारी (कंत्राटी), पदभरती बाबत जाहीरात.

जिल्हा आपत्ती व्यस्थापन अधिकारी (कंत्राटी), पदभरती बाबत जाहीरात.

16/11/2019 02/12/2019 पहा (1 MB)
अमरावती विभागातून जाणारा महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग – नागपूर – मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती मार्गाकरीता संपादनासाठी अधिसूचित जमिनीच्या नुकसान भरपाई म्हणुन देय असलेली रक्कम ठरवण्यासाठी मा.विभागीय आयुक्त अमरावती यांचेकरिता लवाद युनिट स्थापन करण्याकरिता जाहीरात.

अमरावती विभागातून जाणारा महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग – नागपूर – मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती मार्गाकरीता संपादनासाठी अधिसूचित जमिनीच्या नुकसान भरपाई म्हणुन देय असलेली रक्कम ठरवण्यासाठी मा.विभागीय आयुक्त अमरावती यांचेकरिता लवाद युनिट स्थापन करण्याकरिता जाहीरात.

26/06/2019 15/07/2019 पहा (3 MB)
जिल्हा आपती व्यवस्थापन प्राधिकरण जिल्हा आपती कक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालय वाशीम यांचेकडून जिल्हास्थरावर विविध कार्यक्रम आयोजित करावयाचे आहे

जिल्हा आपती व्यवस्थापन प्राधिकरण जिल्हा आपती कक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालय वाशीम यांचेकडून जिल्हास्थरावर विविध कार्यक्रम आयोजित करावयाचे आहे या कार्यक्रमा करिता खालील बाबीकरिता दरपत्रक मागविणे बाबतचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करणे.

21/09/2018 31/10/2018 पहा (382 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये स्थापित सौर उर्जा प्रकल्पाचे दुरुस्ती करीता दरपत्रक मागाविने बाबत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये स्थापित सौर उर्जा प्रकल्पाचे दुरुस्ती करीता दरपत्रक मागाविने बाबत.

19/05/2018 05/06/2018 पहा (62 KB)
वाशिम जिल्हातील कारंजा येथे ५ मे २०१८ व मानोरा येथे ६ मे २०१८ रोजी रोजगार,स्वंय रोजगार व कौशल्य विकास मार्गदर्शन मेळाव्याचे आयोजन.

वाशिम जिल्हातील कारंजा येथे ५ मे २०१८ व मानोरा येथे ६ मे २०१८ रोजी रोजगार,स्वंय रोजगार व कौशल्य विकास मार्गदर्शन मेळाव्याचे आयोजन.

27/04/2018 10/05/2018 पहा (75 KB)