बंद

काय नवीन

वाशिम जिल्ह्यातील जलयुक्त शिवार काम

वाशिम जिल्ह्यातील जलयुक्त शिवार कामे

प्रकाशित केले: 06/04/2018

वाशिम जिल्ह्यातील जलयुक्त शिवार कामाचा माहितीपट. जिल्हा वाशिम येथे जलयुक्त शिवाराचे काम केल्याने रब्बी पिकांचे सिंचन झाले आहेत.

अधिक