बंद

सामाजिक अंकेक्षण करण्यासाठी साधन व्यक्ती पदावर दैनंदिन मानधन तत्वावर पॅनलवर नियुक्तीसाठी पात्र /अपात्र उमेदवार यांची यादी.

सामाजिक अंकेक्षण करण्यासाठी साधन व्यक्ती पदावर दैनंदिन मानधन तत्वावर पॅनलवर नियुक्तीसाठी पात्र /अपात्र उमेदवार यांची यादी.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सामाजिक अंकेक्षण करण्यासाठी साधन व्यक्ती पदावर दैनंदिन मानधन तत्वावर पॅनलवर नियुक्तीसाठी पात्र /अपात्र उमेदवार यांची यादी.

सामाजिक अंकेक्षण करण्यासाठी साधन व्यक्ती पदावर दैनंदिन मानधन तत्वावर पॅनलवर नियुक्तीसाठी पात्र /अपात्र उमेदवार यांची यादी.

23/08/2023 30/09/2023 पहा (979 KB)