बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
कोतवाल पद भरती 2023 तालुका कारंजा लेखी परीक्षेमध्ये मिळालेले गुण

कोतवाल पद भरती 2023 तालुका कारंजा लेखी परीक्षेमध्ये मिळालेले गुण

30/07/2023 31/08/2023 पहा (2 MB)
कोतवाल पद भरती 2023 तालुका मंगरूळपीर लेखी परीक्षेमध्ये मिळालेले गुण

कोतवाल पद भरती 2023 तालुका मंगरूळपीर  लेखी परीक्षेमध्ये मिळालेले गुण

30/07/2023 31/08/2023 पहा (2 MB)
कोतवाल पद भरती 2023 तालुका मालेगाव लेखी परीक्षेमध्ये मिळालेले गुण

कोतवाल पद भरती 2023 तालुका मालेगाव  लेखी परीक्षेमध्ये मिळालेले गुण

30/07/2023 31/08/2023 पहा (7 MB)
कोतवाल पद भरती 2023 तालुका रिसोड लेखी परीक्षेमध्ये मिळालेले गुण

कोतवाल पद भरती 2023 तालुका रिसोड  लेखी परीक्षेमध्ये मिळालेले गुण

30/07/2023 31/08/2023 पहा (2 MB)
कोतवाल पद भरती 2023 तालुका मानोरा लेखी परीक्षेमध्ये मिळालेले गुण

कोतवाल पद भरती 2023 तालुका मानोरा  लेखी परीक्षेमध्ये मिळालेले गुण

30/07/2023 31/08/2023 पहा (2 MB)
कोतवाल पद भरती 2023 तालुका वाशिम लेखी परीक्षेमध्ये मिळालेले गुण

कोतवाल पद भरती 2023 तालुका वाशिम  लेखी परीक्षेमध्ये मिळालेले गुण

30/07/2023 31/08/2023 पहा (4 MB)
शुद्धी पत्रक-1

शुद्धी पत्रक-1

22/08/2023 31/08/2023 पहा (70 KB)
शुद्धी पत्रक -2

शुद्धी पत्रक -2

22/08/2023 31/08/2023 पहा (70 KB)
शुद्धिपत्रक तीन

शुद्धिपत्रक तीन

22/08/2023 31/08/2023 पहा (70 KB)
शुद्धिपत्रक 4

शुद्धिपत्रक 4

22/08/2023 31/08/2023 पहा (70 KB)