बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
वाशीम जिल्ह्यातील शासकीय धान्य गोदामातील अन्न धान्य हाताळणूकीची इ निविदा

वाशीम जिल्ह्यातील शासकीय धान्य गोदामातील अन्न धान्य हाताळणूकीची इ निविदा

18/12/2020 04/01/2021 पहा (1 MB)
निवडणूक – महाराष्ट्र विधान परिषद अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघ

निवडणूक – महाराष्ट्र विधान परिषद अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघ

05/11/2020 31/12/2020 पहा (3 MB)
35 -कारंजा विधानसभा मतदार संघातून कायम स्थलांतरित झालेल्या व मतदार यादीत फोटो नसलेल्या 1875 मतदारांची नावे वगळण्यास आक्षेप असल्यास सात दिवसात तहसिल कारंजा व उपविभागीय अधिकारी कार्यालय कारंजा इथे नोंदणीबाबत.

35 -कारंजा विधानसभा मतदार संघातून कायम स्थलांतरित झालेल्या व मतदार यादीत फोटो नसलेल्या 1875 मतदारांची नावे वगळण्यास आक्षेप असल्यास सात दिवसात तहसिल कारंजा व उपविभागीय अधिकारी कार्यालय कारंजा इथे नोंदणीबाबत.

24/12/2020 31/12/2020 पहा (1 MB)
तालुका स्तरावरील सर्व शासकीय धान्य गोदामातील उपयोगी,निरुपयोगी,तुकडा,रिकामा-जूट व प्लास्टिक बारदाण्याची एकत्रित विक्री इ निविदा

तालुका स्तरावरील सर्व शासकीय धान्य गोदामातील उपयोगी,निरुपयोगी,तुकडा,रिकामा-जूट व प्लास्टिक बारदाण्याची एकत्रित विक्री इ निविदा

18/12/2020 30/12/2020 पहा (323 KB)
प्रशासकीय इमारतीतील उपहगृहाचा दरकरार करणे बाबत

प्रशासकीय इमारतीतील उपहगृहाचा दरकरार करणे बाबत

16/12/2020 23/12/2020 पहा (1 MB)
अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघाची द्विवार्षिक निवडणूक-२०२० मतदान केंद्राची मतदार यादी भाग क्र.-५१ मालेगाव

अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघाची द्विवार्षिक निवडणूक-२०२० मतदान केंद्राची मतदार यादी भाग क्र.-५१ मालेगाव

20/11/2020 20/12/2020 पहा (587 KB)
अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघाची द्विवार्षिक निवडणूक-२०२० मतदान केंद्राची मतदार यादी भाग क्र.-५२ रिसोड

अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघाची द्विवार्षिक निवडणूक-२०२० मतदान केंद्राची मतदार यादी भाग क्र.-५२ रिसोड

20/11/2020 20/12/2020 पहा (710 KB)
अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघाची द्विवार्षिक निवडणूक-२०२० मतदान केंद्राची मतदार यादी भाग क्र.-५३ वाशिम

अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघाची द्विवार्षिक निवडणूक-२०२० मतदान केंद्राची मतदार यादी भाग क्र.-५३ वाशिम

20/11/2020 20/12/2020 पहा (675 KB)
अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघाची द्विवार्षिक निवडणूक-२०२० मतदान केंद्राची मतदार यादी भाग क्र.-५४ मंगरूळपीर

अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघाची द्विवार्षिक निवडणूक-२०२० मतदान केंद्राची मतदार यादी भाग क्र.-५४ मंगरूळपीर

20/11/2020 20/12/2020 पहा (381 KB)
अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघाची द्विवार्षिक निवडणूक-२०२० मतदान केंद्राची मतदार यादी भाग क्र.-५५ कारंजा

अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघाची द्विवार्षिक निवडणूक-२०२० मतदान केंद्राची मतदार यादी भाग क्र.-५५ कारंजा

20/11/2020 20/12/2020 पहा (499 KB)