बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सनदी लेखापाल नेमणुकी बाबत दर पत्रके प्रसिद्धी सूचना बाबत

सनदी लेखापाल नेमणुकी बाबत दर पत्रके प्रसिद्धी सूचना बाबत

18/05/2021 01/09/2021 पहा (244 KB)
म्युकरमायकोसिसची तपासणी, निदान आणि व्यवस्थापन
म्युकरमायकोसिसची तपासणी, निदान आणि व्यवस्थापन
24/05/2021 01/09/2021 पहा (10 MB)
राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम 31 मे जागतिक तंबाखू नकार दिन (आय ई सी)

राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम

 

31 मे जागतिक तंबाखू  नकार दिन

(आय ई सी)

17/06/2021 01/09/2021 पहा (9 MB)
अमरावती विभागातील पुरवठा निरीक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.01.01.2021 ची अंतिम सेवा ज्येष्ठता सूची

अमरावती विभागातील पुरवठा निरीक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.01.01.2021 ची अंतिम सेवा ज्येष्ठता सूची.

01/07/2021 01/09/2021 पहा (2 MB)
सल्लागार पदासाठी पात्र उमेदवारांची यादी
सल्लागार पदासाठी पात्र उमेदवारांची यादी
17/08/2021 22/08/2021 पहा (2 MB)
सल्लागार पदासाठी अपात्र उमेदवारांची यादी
सल्लागार पदासाठी अपात्र उमेदवारांची यादी
17/08/2021 22/08/2021 पहा (6 MB)
निर्लेखित जुन्या वाहनाच्या विक्रीची सूचना

निर्लेखित जुन्या वाहनाच्या विक्रीची सूचना.

04/08/2021 20/08/2021 पहा (1 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालायाकरिता स्वच्छतेचे साहित्य पुरविण्याकरीता दरपत्रक मागविणे बाबत

जिल्हाधिकारी कार्यालायाकरिता स्वच्छतेचे साहित्य पुरविण्याकरीता दरपत्रक मागविणे बाबत.

06/08/2021 20/08/2021 पहा (2 MB)
गौण खनिजाच्या खानिपटयासाठी लिलावाची कार्यपद्धती अंतर्गत भूविज्ञानकीय तांत्रिक अहवाल,पर्यावरण विषयक अनुमती व त्याबाबतचे अन्य कामासाठी मान्यता प्राप्त सल्लागाराची नियुक्ती करणे बाबत.

गौण खनिजाच्या खानिपटयासाठी लिलावाची कार्यपद्धती अंतर्गत भूविज्ञानकीय तांत्रिक अहवाल,पर्यावरण विषयक अनुमती व त्याबाबतचे अन्य कामासाठी मान्यता प्राप्त सल्लागाराची नियुक्ती करणे बाबत.

09/08/2021 20/08/2021 पहा (996 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालायाकरिता संगणकीय सामुग्री, रिफिलिंग व दुरुस्ती करीता दरकरार करणे बाबत.

जिल्हाधिकारी कार्यालायाकरिता संगणकीय सामुग्री, रिफिलिंग व दुरुस्ती करीता दरकरार करणे बाबत.

02/08/2021 10/08/2021 पहा (2 MB)