बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
प्रशासकीय इमारतीतील उपहगृहाचा दरकरार करणे बाबत

प्रशासकीय इमारतीतील उपहगृहाचा दरकरार करणे बाबत

14/10/2020 22/10/2020 पहा (2 MB)
जडवस्तू संग्रहातील वस्तूंच्या विक्रीची सुचना,जिल्हाधिकारी कार्यालय,वाशिम.

जडवस्तू संग्रहातील वस्तूंच्या विक्रीची सुचना,जिल्हाधिकारी कार्यालय,वाशिम.

13/10/2020 21/10/2020 पहा (719 KB)
कोरोना-१९ विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे पसरलेली रोगराई नियंत्रित करण्यासाठी औषधी साहित्य सामुग्री खरेदी करण्याकरिता दरपत्रके मागविण्याकरिता जाहिरात

कोरोना-१९ विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे पसरलेली रोगराई नियंत्रित करण्यासाठी औषधी साहित्य सामुग्री खरेदी करण्याकरिता दरपत्रके मागविण्याकरिता जाहिरात

16/10/2020 21/10/2020 पहा (309 KB)
सूचना

सूचना-परिशिष्ट

15/10/2019 15/10/2020 पहा (491 KB)
प्रशासकीय इमारतीतील उपहारगृहाचा दरकरार करणे बाबत

प्रशासकीय इमारतीतील उपहारगृहाचा दरकरार करणे बाबत

11/09/2020 23/09/2020 पहा (681 KB)
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाशिम अंतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आग प्रतिबंधक यंत्र ची रेफिलिंग करणे व नादुरुस्त पार्ट दुरुस्त करणे.

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाशिम अंतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आग प्रतिबंधक यंत्र ची रेफिलिंग करणे व नादुरुस्त पार्ट दुरुस्त करणे.

08/09/2020 18/09/2020 पहा (468 KB)
२०१९ ऑक्टोबर मधील अतिवृष्टीमुळे पिक नुकसानपोटी बाधितांना अनुदान वाटप केल्या बाबतची यादी तालुका मानोरा.

२०१९ ऑक्टोबर मधील अतिवृष्टीमुळे पिक नुकसानपोटी बाधितांना अनुदान वाटप केल्या बाबतची यादी तालुका मानोरा.

19/05/2020 31/07/2020 पहा (8 MB)
२०१९ ऑक्टोबर मधील अतिवृष्टीमुळे पिक नुकसानपोटी बाधितांना अनुदान वाटप केल्या बाबतची यादी तालुका मंगरुळपीर

२०१९ ऑक्टोबर मधील अतिवृष्टीमुळे पिक नुकसानपोटी बाधितांना अनुदान वाटप केल्या बाबतची यादी तालुका मंगरुळपीर

19/05/2020 31/07/2020 पहा (1 MB)
२०१९ ऑक्टोबर मधील अतिवृष्टीमुळे पिक नुकसानपोटी बाधितांना अनुदान वाटप केल्या बाबतची यादी तालुका मालेगाव.

२०१९ ऑक्टोबर मधील अतिवृष्टीमुळे पिक नुकसानपोटी बाधितांना अनुदान वाटप केल्या बाबतची यादी तालुका मालेगाव.

19/05/2020 31/07/2020 पहा (707 KB)
२०१९ ऑक्टोबर मधील अतिवृष्टीमुळे पिक नुकसानपोटी बाधितांना अनुदान वाटप केल्या बाबतची यादी तालुका कारंजा.

२०१९ ऑक्टोबर मधील अतिवृष्टीमुळे पिक नुकसानपोटी बाधितांना अनुदान वाटप केल्या बाबतची यादी तालुका कारंजा.

19/05/2020 31/07/2020 पहा (7 MB)