बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
विजअवरोधक यंत्र दुरुस्ती करण्याबाबत जाहीरनामा.

विजअवरोधक यंत्र दुरुस्ती करण्याबाबत जाहीरनामा.

02/08/2022 10/08/2022 पहा (558 KB)
मतदार ओळखपत्र (EPIC) व नोटीशी पोस्टाद्वारे वितरित करण्याकरिता लागणारे लिफाफे त्यावरील छपाई/ प्रिंटिंग व बारकोड स्टिकर तयार करून पुरवण्याकरिता दर पत्र सादर करणेबाबत.

मतदार ओळखपत्र (EPIC) व नोटीशी पोस्टाद्वारे वितरित करण्याकरिता लागणारे लिफाफे त्यावरील छपाई/ प्रिंटिंग व बारकोड स्टिकर तयार करून पुरवण्याकरिता दर पत्र सादर करणेबाबत.

03/08/2022 10/08/2022 पहा (485 KB)
कंत्राटी ऑपरेटर भरती बाबत.

कंत्राटी ऑपरेटर भरती बाबत.

05/08/2022 10/08/2022 पहा (498 KB)
V C कक्षा करिता यूपीएस व बॅटरी खरेदी करण्याबाबत

V C कक्षा करिता यूपीएस व बॅटरी खरेदी करण्याबाबत.

26/07/2022 04/08/2022 पहा (532 KB)
वाशिम जिल्ह्यातील नगर परिषद, वाशिम, कारंजा व मंगरूळपीर नगर परिषदांच्या सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम-२०२२ अन्वये अंतिम आरक्षण व सोडत प्रसिद्ध करणेबाबत .

वाशिम जिल्ह्यातील नगर परिषद, वाशिम, कारंजा व मंगरूळपीर नगर परिषदांच्या सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम-२०२२ अन्वये अंतिम आरक्षण व सोडत प्रसिद्ध करणेबाबत .

01/07/2022 31/07/2022 पहा (3 MB)
कोतवाल बुक नक्कल ऑनलाईन प्रणाली द्वारे उपलब्ध करून देण्याबाबत.

कोतवाल बुक नक्कल ऑनलाईन प्रणाली द्वारे उपलब्ध करून देण्याबाबत.

15/07/2022 31/07/2022 पहा (445 KB)
सुधारित दरपत्रक मागणी कोतवाल बुक नक्कल ऑनलाईन प्रणाली द्वारे उपलब्ध करून देण्याबाबत.

सुधारित दरपत्रक मागणी कोतवाल बुक नक्कल ऑनलाईन प्रणाली द्वारे उपलब्ध करून देण्याबाबत.

15/07/2022 31/07/2022 पहा (618 KB)
मुदतवाढ-अमरावती विभागातील 200 सुशिक्षित बेरोजगार युवती /महिलांकरिता रोजगाराभिमुख कौशल्य प्रशिक्षण व तदनंतर निश्चित स्वरूपाच्या रोजगाराच्या संधीबाबत.

मुदतवाढ-अमरावती विभागातील 200 सुशिक्षित बेरोजगार युवती /महिलांकरिता रोजगाराभिमुख कौशल्य प्रशिक्षण व तदनंतर निश्चित स्वरूपाच्या रोजगाराच्या संधीबाबत.

20/07/2022 30/07/2022 पहा (1 MB)
MSWAN कक्षा करिता सहा नविन बॅटरी खरेदी करणे बाबत

MSWAN कक्षा करिता सहा नविन बॅटरी खरेदी करणे बाबत

18/07/2022 28/07/2022 पहा (453 KB)
अमरावती विभागातील 200 सुशिक्षित बेरोजगार युवती /महिलांकरिता रोजगाराभिमुख कौशल्य प्रशिक्षण व तदनंतर निश्चित स्वरूपाच्या रोजगाराच्या संधीबाबत

अमरावती विभागातील 200 सुशिक्षित बेरोजगार युवती /महिलांकरिता रोजगाराभिमुख कौशल्य प्रशिक्षण व तदनंतर निश्चित स्वरूपाच्या रोजगाराच्या संधीबाबत.

06/07/2022 24/07/2022 पहा (4 MB)