बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मा.अपर जिल्हाधिकारी वाशिम यांचेकडील लवाद प्रकरणांकरीता कंत्राटी भरती बाबत.

मा.अपर जिल्हाधिकारी वाशिम यांचेकडील लवाद प्रकरणांकरीता कंत्राटी भरती बाबत.

17/05/2023 24/05/2023 पहा (1 MB)
कंत्राटी भरती बाबत पुरवठा विभाग जिल्हाधिकारी कार्यालय वाशिम

कंत्राटी भरती बाबत पुरवठा विभाग जिल्हाधिकारी कार्यालय वाशिम.

15/05/2023 19/05/2023 पहा (702 KB)
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, अंर्तगत वाशिम जिल्हयामध्ये मान्सुन पूर्व तयारी म्हणुन आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत एक दिवसाचे प्रशिक्षण एकबुर्जी प्रकल्प, वाशिम दरपत्रक सादर करण्याबाबत जाहीरना

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, अंर्तगत वाशिम जिल्हयामध्ये मान्सुन पूर्व तयारी म्हणुन आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत एक दिवसाचे प्रशिक्षण एकबुर्जी प्रकल्प, वाशिम दरपत्रक सादर करण्याबाबत जाहीरनामा.

12/05/2023 18/05/2023 पहा (502 KB)
कार्यालयीन संगणकीय सामुग्री व प्रिंटर रेफिलिंग बाबत दरपत्रक.

कार्यालयीन संगणकीय सामुग्री व प्रिंटर रेफिलिंग बाबत दरपत्रक.

17/04/2023 21/04/2023 पहा (1 MB)
कार्यालयीन स्वच्छतेचे साहित्य बाबत दरपत्रक.

कार्यालयीन स्वच्छतेचे साहित्य बाबत दरपत्रक.

17/04/2023 21/04/2023 पहा (1 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद वाशिम 15वा वित्त आयोग अंतर्गत MPW पदाकारिता कंत्राटी पद भरती जाहिरात 2022-23 निवड यादि.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा परिषद वाशिम 15वा वित्त आयोग अंतर्गत MPW पदाकारिता कंत्राटी पद भरती जाहिरात 2022-23 निवड यादि.

13/03/2023 13/04/2023 पहा (539 KB)
कंत्राटी पध्दतीने सेवा निवृत्त तहसिलदार/नायब तहसिलदार, सेवा निवृत्त अव्वल कारकुन/महसूल सहाय्यक व संगणक ऑपरेटर पदासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

कंत्राटी पध्दतीने सेवा निवृत्त तहसिलदार/नायब तहसिलदार, सेवा निवृत्त अव्वल कारकुन/महसूल सहाय्यक व संगणक ऑपरेटर पदासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

06/04/2023 13/04/2023 पहा (1 MB)
अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघ मतदार नोंदणी कार्यक्रम- 2022 (व्दितीय पुर्नप्रसिध्दी).

भारतीय निवडणूक आयोग महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या अमरावती विभाग पदवीधर विभाग मतदार संघाची मतदार यादी तयार करणे.
मतदार नोंदणी नियम,१९६० च्या नियम ३१(४) अन्वये नोटीस

25/10/2022 31/03/2023 पहा (649 KB)
प्रसिद्धी पत्रक

प्रसिद्धी पत्रक

29/03/2023 31/03/2023 पहा (478 KB)
अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघ मतदार नोंदणी कार्यक्रम- २०२२

अनुसूची – अ , “पहिली अनुसूची” , “दुसरी अनुसूची” व “तिसरी अनुसूची”

30/09/2022 30/03/2023 पहा (5 MB)